system notacji muzycznej Sibelius 7

Informacje ogólne

Co nowego w Sibelius 7

Zadaniowo zorganizowany interfejs użytkownika
Nowy interfejs w Sibelius 7 oferuje zadaniowe zakładki, które prowadzą przez tworzenie nowego zapisu notacji od początku do końca. Każda cecha posiada zarówno ikonę jak i tekstowy opis – do którego jest dostęp poprzez odpowiedni klawisz, lub skrót klawiaturowy – z pełnym opisem pomocniczym, kiedykolwiek jest potrzebny.

Profesjonalna biblioteka dźwięków – tylko w Sibelius
Podczas precyzyjnego uszlachetniania zapisu nutowego, istnieje potrzeba usłyszenia każdego niuansu w trakcie odtwarzania. Sibelius 7 zawiera ponad 38 GB profesjonalnych brzmień, w tym nagraną orkiestrę symfoniczną, instrumenty rockowe i popowe i wiele innych. Dostępne jest to tylko w Sibelius 7.

Natywna obsługa 64-bit – tylko w Sibelius
Dzisiejsze urządzenia i systemy operacyjne pracujące w technologii 64-bit zapewniają dużą szybkość i ekonomiczne wykorzystanie pamięci operacyjnej. Sibelius 7 jest pierwszym na świecie oprogramowaniem notacyjnym operującym w 64-bit, oferującym znacznie szybszą i efektywniejszą pracę, przy użyciu większej ilości wirtualnych instrumentów i efektów, niż kiedykolwiek wcześniej to było możliwe.

Optymalizacja dla jednego monitora – tylko w Sibelius
Rozumiemy, że wielu naszych użytkowników preferuje do pracy laptopy, lub komputery z pojedynczym monitorem. Dlatego też zaprojektowaliśmy aplikację Sibelius 7 tak, można było całkowicie skoncentrować się na muzyce, i łatwo ukrywać informacje, które są potrzebne jedynie od czasu do czasu.

Przełącz się na Sibelius z Finale
Nigdy nie było lepszego momentu, żeby przełączyć się z Finale® na Sibelius. Sibelius posiada teraz funkcję wpisywania nut bardzo podobną do tejże w Finale, która nazywa się Speedy Entry. Zatem jeśli wiesz jak wstawiać nuty w Finale będziesz wiedzieć jak to robić w Sibelius. Ponieważ dzisiejsze projekty wymagają korzystania z licznych zastosowań aplikacji, Sibelius 7 posiada pełną obsługę MusicXML, dla wygodnej wymiany plików pomiędzy różnymi programami w tym Finale.

Usprawnione funkcje tekstowe
Dostępne są najnowsze czcionki OpenType, w tym ich zaawansowane funkcje jak ligatura i wstawianie w ramki tekstowe z pełną kompatybilnością z DTP. Nie ma już potrzeby eksportowania tekstu do osobnej aplikacji DTP, teraz większość operacji można wykonać w Sibelius.

Import i eksport grafiki
W Sibelius 7 importowanie grafiki we wszystkich głównych formatach jest bardzo proste. Można je następnie edytować, by przygotowywać skomplikowane projekty do druku, tworzyć materiały edukacyjne i inne. Można eksportować cały zapis nutowy jako, gotowy do druku, PDF, dodatkowo tworząc z pojedynczych stron, czy mniejszych sekcji pliki EPS, PNG i SVG. Nigdy nie było łatwiej zrealizować kompletny projekt według najwyższych standardów.                              
Cechy

Komponuj i edytuj

Sibelius jest najszybszym i najłatwiejszym w obsłudze programem do tworzenia notacji muzycznych. Posiada, oszczędzające czas cechy, jak Magnetic Layout, czy Dynamic Parts – plus potężne narzędzia w rodzaju wejścia Flexi-time MIDI okna Keyboard (klawiatura) czy Fretboard (gryf) oraz wiele innych możliwości wejść. Wszystko to i więcej pozwala na szybką i kreatywna pracę.

Magnetic Layout   

Rewolucyjna cecha – Magnetic Layout (magnetyczny układ) – zajmuje się każdym elementem układu zapisu nutowego. Podczas pisania program dba o porządek i ekonomiczne rozmieszczenie elementów, by efekty były jak najlepsze. Właściwość ta pozwala zaoszczędzić dużo czasu przy pisaniu.

Działanie Magnetic Layout polega na dbaniu by elementy takie jak legata, znaki chromatyczne, triole „przyklejały” się do nut, jednocześnie „odpychając” inne, żeby uniknąć zachodzenia jednych na drugie. W trakcie pisania oznaczenia dynamiczne, symbole akordów, wersy tekstu czy inne elementy układają się w eleganckie rzędy i kolumny nie wchodząc w drogę nutom i sobie nawzajem. Przy przeciąganiu nowego elementu na stronę, obecne na niej oznaczenia tak się ułożą by zrobić mu miejsce. W rzadkich przypadkach kiedy na stronie zrobi się tak tłoczno, że program nie będzie w stanie ekonomicznie wszystkiego poukładać, zaznaczy kłopotliwe elementy na czerwono. Podobnie inteligentnie zachowują się pięciolinie. Sibelius potrafi zoptymalizować odległości pomiędzy nimi, by zrobić miejsce dla niskich, bądź wysokich nut, a także wszelkich dodatkowych elementów czy wersów tekstu. Zaawansowani użytkownicy mają możliwość wyboru, które elementy maja zostać zamrożone na swoich miejscach. Magnetic Layout może być także wyłączony dla poszczególnych elementów czy nawet całego dokumentu. Istnieje również opcja wybrania, które elementy mają największe znaczenie by dostosować resztę do ich pozycji.

Dynamic Parts

W przeciwieństwie do innych aplikacji, które wymagają ekstrakcji partii instrumentalnych z dokumentu, Sibelius oferuje Dynamic Parts. Opcja ta automatycznie tworzy oddzielne partie instrumentalne i uaktualnia je w miarę jak wprowadza się zmiany.

W aplikacjach wymagających ekstrakcji partii instrumentalnych bardzo często traci się mnóstwo czasu w trakcie poprawek zapisu, które prawie zawsze się zdarzają w miarę pisania. Sibelius pozwala zaoszczędzić ten czas. W Sibelius wszystkie partie instrumentalne są przygotowane do zapisu w momencie gdy otwiera się nowy dokument. Można w dowolnym momencie na nie spojrzeć wybierając z listy na pasku narzędzi. W miarę jak zapisuje się nuty Sibelius dynamicznie uaktualnia odpowiednie partie instrumentalne. Jest nawet możliwość pisania bezpośrednio w partiach instrumentalnych, a dokument się sam uaktualni, bądź wprowadzać zmiany w partiach instrumentalnych bez wpływu na cały dokument. Sibelius automatycznie dokonuje transpozycji oraz uwzględnia wszystkie dodatkowe elementy, które są wprowadzane, jak zmiany tempa czy metrum. Tworzenie wskazówek jest także bardzo proste. Po prostu zaznacza się fragment muzyki, który chce się wykorzystać, kopiuje i wkleja jako wskazówkę (Paste As Cue). Sibelius robi resztę, umieszcza wskazówkę w odpowiednim miejscu dostosowując rozmiar, dokonuje transpozycji, zmiany klucza, jeśli to konieczne, usuwa znaki dynamiczne czy artykulacyjne (opcjonalnie), dodaje pole tekstowe, ukrywa wskazówkę itp. Istnieje nawet możliwość dodawania wskazówek do kilku partii jednocześnie. Dostępne są jeszcze dwie dodatkowe wtyczki Suggest Cue Locations, która podpowiada gdzie wstawić wybrane fragmenty zapisu oraz Check Cues, która weryfikuje poprawne umieszczenie wskazówek. Można decydować czy chce się uwzględnić oznaczenia dynamiczne, artykulacyjne i inne. W zapisach nutowych często zdarza się, że jedna osoba wykonuje tą samą partie na różnych instrumentach, lub trzeba przepisać określoną partię na inny instrument. Sibelius robi to automatycznie. Wystarczy, że wstawi się zmianę instrumentu w dowolnym momencie zapisu, a aplikacja dokona wszelkich niezbędnych zmian w rodzaju nazwy, klucza, brzmienia, a nawet transpozycji czy wyglądu zapisu. Można nawet tworzyć autorskie ustawienia niezwykłych instrumentów. Granicą jest wyobraźnia. Sibelius dba także o ogólny wygląd zapisu łącznie z elementami ułatwiającymi muzykom nawigację wśród arkuszy. Aplikacja pozwala wydrukować kompletny zestaw partii za pomocą jednego kliknięcia myszki, dając możliwość wyboru ilości kopii dla danego instrumentu.

Panorama

Dla łatwości czytania i nawigacji opcja Panorama pozwala pokazać napisaną muzykę jako jeden nieskończenie szeroki pasek. Można skupić się na nutach nie martwiąc się o układ do momentu kiedy będzie gotów do druku.

Panorama jest bardzo wygodnym sposobem oglądania zapisanej muzyki. Zamiast ciąć zapis na fragmenty pozwala oglądać do jako jeden, nieskończenie szeroki pasek. Można dowolnie przełączać się pomiędzy Panoramą, a normalnym widokiem, lub używać Panoramy w kombinacji z opcją zogniskowania na pięciolinii gdy trzeba przyjrzeć się konkretnym instrumentom. Opcja Panoramy sprawia, że pisanie muzyki jest przyjemniejsze, ponieważ widzi się ciągły zapis przed sobą, który można płynnie przewijać i nie potrzeba przeskakiwać od jednego fragmentu do drugiego. Przeciąganie pięciolinii w widoku Panoramy nie wpływa na układ faktycznego zapisu. Bez względu na to co jest aktualnie w podglądzie, opcja Panoramy Magic Margin czytelnie pokazuje gdzie na pięciolinii się obecnie znajdujemy, odzwierciedlając nawet zmiany wprowadzane w instrumentach na tej samej pięciolinii.

Tworzenie muzyki w Sibelius

Sibelius oferuje niezwykłe możliwości tworzenia muzyki, poczynając od wejścia Flexi-time MIDI, poprzez okna Keyboard i Fretboard, kończąc na wprowadzaniu nut za pośrednictwem mikrofonu. Mając tyle opcji łatwo znaleźć sposób najbardziej odpowiedni.

Flexi-time jest unikalnym systemem aplikacji Sibelius pozwalający wprowadzać nuty podczas grania na klawiaturze MIDI. Istotne jest, że można swobodnie grać przy użyciu obu rąk, a Sibelius będzie się dostosowywał w miarę przyspieszeń, czy zwolnień. Można nawet odsłuchać muzykę, którą już się nagrało, grając dalej. Opcja Step-time pozwala wybierać wysokość dźwięku z klawiatury MIDI przy użyciu jednej ręki, podczas gdy drugą wybiera się wartości rytmiczne i artykulacyjne z klawiatury aplikacji. Okna Keyboard i Fretboard są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które preferują wprowadzanie nut przy użyciu klawiatury, lub gitary. Wystarczy po prostu kliknąć odpowiednie klawisze, czy struny na gryfie by wprowadzić nuty, lub grać na klawiaturze komputera jak na paninie. Przy czym okna te nie służą jedynie do wprowadzania nut. Można zaznaczyć dowolną nutę czy akord, a okna te pokażą jak należy je zagrać. Kiedy odtwarzasz muzykę możesz śledzić jak ona wygląda na klawiaturze, czy gryfie, nawet jeśli jest napisana dla innego instrumentu. Nie korzystając z klawiatury MIDI można wybierać wartości nut i znaki artykulacyjne z klawiatury aplikacji przy użyciu myszki i kliknięciem umieszczać je w zapisie. By pracować szybciej, można użyć zamiast myszki klawiatury komputera, wybierając wysokość dźwięku klawiszami A do G, a wartości rytmiczne przy użyciu klawiszy numerycznych. Z menu można wybierać klucze, legata i oznaczenia metryczne, a Sibelius umieści je w odpowiednim miejscu. Zaprojektowany przez Neuratron AudioScore pozwala wprowadzać nuty do zapisu za pomocą jednego przycisku podczas śpiewania czy grania na instrumencie do mikrofonu. Wersja AudioScore Lite jest dołączona do aplikacji Sibelius, a bardziej zaawansowana AudioScore Ultimate jest dostępna do zakupu. Profesjonalna wersja pozwala tworzyć aranżacje z nielimitowaną ilością ścieżek przy użyciu mikrofonu, klawiatury MIDI czy myszki, wprowadza zapis w czasie rzeczywistym (tylko dla Windows), a nawet pomaga udoskonalić technikę gry wyświetlając precyzyjne strój każdego zagranego dźwięku. Sibelius jest także wyposażony w PhotoScore Lite – najnowocześniejszy program do skanowania drukowanej muzyki. Zeskanowanie strony jest błyskawiczne i już można poddać zapis edycji w Sibelius, odtwarzać, ekstrahować partie i drukować, zupełnie jakby się samemu wszystko napisało. Czyta także muzykę zapisaną w formacie PDF. Wersja zaawansowana PhotoScore Ultimate, którą można zakupić razem z Sibelius, ma jeszcze dodatkowe, fantastyczne opcje, jak odczyt manuskryptów, legat, znaków artykulacyjnych, oznaczeń dynamicznych oraz tekstu.

Skanowanie muzyki chronionej prawami autorskimi jest nielegalne.

Centrum Pomysłów

Ta unikalna cecha pozwala na rejestrację i wielokrotne używanie fragmentów muzyki. Można nagrywać własne pomysły, lub korzystać z ponad 2000 gotowych próbek, które są idealne do edukacji.

Podczas pisania muzyki zawsze może przyjść do głowy jakaś melodia, rytm czy progresja akordowa, która ma potencjał. Teraz zamiast zastanawiać się co z tym zrobić, można po prostu nacisnąć klawisz i zapisać to w Centrum Pomysłów. Następnie wykorzystać te pomysły w zapisie, zupełnie jakby wklejając ze schowka. Sibelius nawet dokonuje transpozycji do właściwego klucza. Pomysłem może być fragment muzyki o dowolnej długości, rodzaju czy na dowolną liczbę instrumentów. Kiedy zarejestruje się pomysł można go edytować, opisać tekstowo, by później łatwiej odnaleźć, czy nawet oznaczyć kolorystycznie. Okno Pomysłów pozwala przeglądać je pod kątem słów kluczowych, instrumentów, oznaczeń metrycznych, klucza itp., a nawet je odtwarzać. Dodatkowo można je później eksportować, by podzielić się z innymi. Sibelius jest wyposażony w ponad 2000 gotowych pomysłów dla studentów do wykorzystania, reprezentujących przeróżne gatunki, klasyczny jazz, rock, hip-hop i inne. Wykorzystując te próbki studenci mogą uczyć się jak łączyć ze sobą melodie, harmonie i rytmy, by tworzyć różne struktury. Można zacząć od jednego dwóch pomysłów jako inspiracji, lub używać ich jak klocków by zbudować kompletny utwór. Nauczyciele mogą monitorować ich postępy, ponieważ Sibelius zaznacza, gdzie zostały użyte próbki. Istnieje możliwość wyłączenia dostępu do gotowych próbek, bądź udostępnienia jedynie kilku, mających służyć jako inspiracja.

Porównanie wersji

Czy zdarzyło się kiedyś, że pierwotna wersja była lepsza? Opcja Wersji pozwala śledzić korekty jakich dokonuje się w zapisie, podglądać wcześniejsze wersje i zobaczyć jakie zmiany zostały wprowadzone. Współpraca staje się przyjemnością, można nawet zostawiać notatki komentujące dla siebie i innych.

Opcja Wersji jest bardzo cenna dla wszystkich użytkowników. Studenci mogą zapisywać swoje postępy nad projektem i automatycznie dodawać komentarze. Nauczyciele mogą łatwo śledzić pracę uczniów. Kompozytorzy i aranżerzy mogą podglądać wcześniejsze korekty, lub śledzić zmiany wprowadzone przez tworzących orkiestracje, wydawców czy innych współpracowników. Teraz nie ma potrzeby wyławiać starych, pogniecionych stron z kosza, czy polować na archiwalne pliki sprzed tygodni. By przejrzeć wcześniejsze wersje po prostu wybiera się je z listy dostępnej na pasku narzędzi. Można wydrukować te wcześniejsze wersje, odtworzyć je, czy eksportować jako osobne pliki. Można nawet kopiować z nich fragmenty muzyki, by odtworzyć jakiś odrzucony wcześniej pomysł, czy przywrócić całkowicie wcześniejszą wersję. By zapisać wersję wystarczy nacisnąć klawisz, data, czas, nazwa i opcjonalne komentarze są zapisywane razem z nią, zatem nie trzeba pamiętać, która wersja jest która. Wszystkie wersje są zapisywane w obrębie zapisu nutowego nad którym się pracuje, więc nie trzeba ich potem szukać. Dodatkowo jest możliwość porównania dwóch różnych wersji czy nawet dwóch różnych zapisów nutowych, by prześledzić zmiany. Otrzymuje się podsumowanie szczegółowych różnic pomiędzy nimi. Elementy, które zostały dodane, zmienione czy usunięte są oznaczone kolorystycznie, by były łatwe do zauważenia. Istnieje możliwość wyeksportowania pliku Word z listą wszystkich zmian oraz obrazem każdej strony z podświetlonymi różnicami. Można dodawać komentarze, które funkcjonują jako notatki, będące formą komunikacji między współpracownikami, lub służą jako przypomnienie. By utworzyć komentarz wystarczy kliknąć klawisz na pasku narzędzi i zacząć pisać, Sibelius automatycznie dołączy imię, datę i czas. Gdy dodaje się komentarz do określonego fragmentu zapisu dołączona jest także informacja na temat instrumentu i taktów. Komentarze są oznaczane kolorystycznie, odpowiednio dla danego użytkownika, co jest wygodne jeśli pracuje się nad danym zapisem z uczniami, nauczycielem, aranżerem, czy edytorem – można także łatwo dostosowywać ich wygląd. Jest także możliwość zmiany rozmiaru komentarzy, minimalizacji (by nie przeszkadzały) czy ukrycia. Kontrolery M-Audio Axiom Pro są wyposażone w technologie HyperControl, która automatycznie mapuje klawisze do popularnie używanych funkcji w aplikacji notacyjnej, takiej jak Sibelius. HyperControl tworzy stałe dwukierunkowe łącze pomiędzy klawiaturą i oprogramowaniem – zatem klawisze są zawsze zsynchronizowane z aktywnymi parametrami w aplikacji. W rezultacie można cieszyć się płynną, intuicyjną obsługą.

Odtwarzanie i dzielenie się

VST i Próbki Audio

VST (Windows i Mac) i Próbki Audio (tylko Mac) to najnowocześniejsze standardy wysokiej jakości brzmień instrumentalnych. Dostępna jest ogromna ilość brzmień instrumentów, zarówno VST jak i Próbek Audio, pochodzących od różnych producentów – i Sibelius może odtwarzać zapis nutowy wykorzystując dowolne z nich. Możliwości są nieograniczone – można korzystać z brzmień o światowej sławie jak Orkiestra Symfoniczna EastWest Quantum Leap, Wiedeńska Biblioteka Symfoniczna, Orkiestra Synful i wiele innych. Sibelius współpracuje z odtwarzaczem Kontakt i brzmieniami formatu Kontakt.
Można także korzystać z dużej liczby efektów by uszlachetnić brzmienie (takich jak zaawansowany pogłos, EQ, filtry, które można zestawiać i miksować ze sobą). Brzmienie można dostosowywać łącząc ze sobą jednocześnie różne próbki VST i Audio oraz efekty.

Zintegrowane odtwarzanie

Sibelius oferuje wysokiej jakości, zintegrowane odtwarzanie – wystarczy nacisnąć spacje, a Sibelius odtworzy cały zapis nutowy. Nasz opatentowany system SoundWorld automatycznie wybiera najlepsze spośród brzmień, by zapis brzmiał tak realistycznie jak to możliwe.
Dostrojenie odtwarzania jest bardzo proste dzięki Mikserowi, który wyposażony jest w najwyższej jakości efekty jak pogłos sprężynowy i chorus na każdą pięciolinię oraz posiada do sześciu tłumików dla innych efektów (EQ, przester, korekta barwy i inne). Wszystkie ustawienia tłumików i efektów są zachowywane razem z zapisem nutowym, więc nie ma konieczności ponownego ustawiania przy kolejnym otwarciu dokumentu.

ReWire – tylko w Sibelius

ReWire jest standardem pozwalającym nagrywać muzykę z aplikacji Sibelius na stację roboczą, taką jak Pro Tools. Synchronizuje także Sibelius z DAW, by odtwarzały w tym samym czasie – rozpoczęcie odtwarzania w jednej aplikacji automatycznie uruchamia odtwarzanie w drugiej.
ReWire otwiera zupełnie nowe możliwości dla używania Sibelius z innymi aplikacjami. Na przykład można dodać linię instrumentu akustycznego grającego solo, odtwarzając ją z Sibelius i nagrywając zapis nutowy w DAW, lub odtwarzać jednocześnie z Sibelius i DAW. ReWire jest tak popularne, że można połączyć Sibelius z praktycznie dowolną aplikacją audio – nie tylko Pro Tools, ale także Cubase, Logic, Digital Performer, Cakewalk, Reaper, Garage Band i innymi. Żaden inny program notacyjny tego nie potrafi.

Dyrygowanie zapisem

Czas zająć miejsce za pulpitem! Opcja Live Tempo pozwala na dyrygowanie zapisem nutowym, by dodać subtelne niuanse wykonawcze. Wystarczy wystukać rytm na klawiaturze komputera, klawiaturze MIDI czy pedale nożnym, a Sibelius podąży za tym rytmem. Każdy detal interpretacji jest nagrywany, do późniejszego odtworzenia, można także zapisać plik audio czy MIDI z własnym wykonaniem.
Tak jak w przypadku prawdziwego dyrygenta każda zmiana tempa powoduje, że Sibelius się dostosowuje: można dzielić uderzenia w celu spowolnienia tempa, wbijać pojedyncze uderzenia na takt w szybkich pasażach, czy przestać wbijać całkowicie, a Sibelius będzie grał dalej. W przypadku fermat, Sibelius wstrzymuje się do następnego uderzenia, zupełnie jak orkiestra. Można nawet nagrywać osobne wzorce rytmiczne dla różnych powtórek tych samych sekcji.
Jeśli chce się edytować wykonanie można usuwać, lub ponownie nagrywać fragmenty Live Tempo, lub odtwarzać zapis z wyłączonym Live Tempo.

Espressivo i Rubato

Espressivo i Rubato to unikalne cechy, które dodają elegancji wykonaniu zapisu przez Sibelius. Espressivo dokonuje subtelnych zmian w dynamice dla utworzenia muzycznego frazowania, natomiast Rubato wprowadza zmiany w tempie, tak jak w przypadku grającego człowieka.

Specjalne znaki notacyjne

Legata

Sibelius oferuje najpiękniejsze, będące pod całkowitą kontrolą legata, ze wszystkich dostępnych programów notacyjnych. Domyślny design i rozmieszczenie są doskonałe w każdej sytuacji. Masz także możliwość dostosowania ich wyglądu przy użyciu nie mniej niż sześciu punktów kontrolnych, i indywidualnie zmieniać ich grubość. Różne opcje Engraving Rules pozwalają kontrolować domyślną wysokość i zgrubienie dla każdej długości legata.

Tymczasowe znaki chromatyczne

Sibelius automatycznie dodaje tymczasowe znaki chromatyczne, kiedykolwiek są potrzebne, by zmniejszyć liczbę niewłaściwych nut w zapisie. Ustawienie domyślne powinno dobrze wykonać swoje zadanie, ale naturalnie dodaliśmy wiele różnych opcji, które można dostosowywać – gdzie użyć tymczasowego znaku chromatycznego (np. do końca następnego taktu, pomiędzy oktawami, czy głosami, łącząc nuty pomiędzy taktami), i czy wstawiać je w nawiasach.

Znaki repetycji

Można dodać, 1, 2, i 4 znaki repetycji z klawiatury aplikacji i będą odtwarzane tak jak wszystkie inne elementy. Liczne znaki repetycji mogą być także automatycznie numerowane (bez dodatkowej wtyczki), tak by wykonawcy się nie pogubili.

Jazzowe znaki artykulacyjne i obniżenia dźwięków

Można szybko dodawać popularne w jazzie znaki artykulacyjne bezpośrednio z klawiatury aplikacji – nie ma potrzeby używać symboli. Tak jak inne znaki, ustawiają się automatycznie i podlegają transpozycji razem z nutami, ale można je także indywidualnie przenosić. Znaki artykulacyjne są także odtwarzane przez odpowiednie klawiatury MIDI (np. Garritan Jazz i Big Band).
Znaki obniżenia dźwięków także pozostają na swoim miejscu kiedy zapis ulega transpozycji, dzięki czemu łatwiej tworzyć mapy rytmiczne. Inne usprawnienia jazzowe to ulepszone symbole akordów, które możesz wstawiać szybciej niż kiedykolwiek z klawiatury komputera czy MIDI.

Nowoczesna notacja

Sibelius zawiera także opcjonalne pałeczki nutowe („pół-pałeczki”) wstawiane w miejscach pauz w przypadku grup nut połączonych poprzeczką. Można używać pałeczek w całym zapisie nutowym, lub wstawiać jedynie w określone miejsca z klawiatury aplikacji. Są jeszcze inne opcje dla pauz wstawianych w grupach, z pominięciem pałeczek.
Sibelius ma także automatyczne „pierzaste” poprzeczki dla pokazania krótkich zmian dynamicznych. Wybiera się je również z klawiatury aplikacji, i mogą być dodawane nawet dla dwu-nutowych tremolo. Jako dodatek do linii Hauptstimme i Nebenstimme, a stylu Schoenberga, istnieje możliwość tworzenia trioli ze współczynnikiem od  do 1:4 do 4:1, co jest przydatne w szczególnych przypadkach.

Inne notacje

Można w łatwy sposób dodawać do akordów faliste linie arpeggio bezpośrednio z klawiatury aplikacji. Są one dołączane do nut i Sibelius automatycznie robi dla nich miejsce, ulegają też transpozycji razem z nutami. Dostępne są zwyczajne faliste, linie arpeggio, lub takie ze strzałkami w górę lub w dół. Istnieje także możliwość tworzenia dogrywek w sygnaturze metrycznej poprzez rysowanie w tle. W rzeczywistości każdy obiekt może znajdować się na przodzie lub w tle, tak jak w programach graficznych. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku importowania grafiki, która ma być przed pięciolinią, lub za nią.
Znaki artykulacyjne są automatycznie rysowane wewnątrz lub na zewnątrz legat czy trioli, w zależności od sytuacji, z dostępnymi dodatkowymi opcjami. Możesz także zmieniać pozycje znaków artykulacyjnych należących do jednej nuty indywidualnie, a nie koniecznie grupowo.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatki

Sibelius 7 współpracuje ze wszystkimi aplikacjami audio obsługującymi ReWire.

Specyfikacja

Minimalne wymagania sprzętowe

Dla aplikacji Sibelius 7

 • Windows: Windows Vista SP2 z Platform Update Pack lub późniejszy, Windows 7 SP1 lub późniejszy, minimum 1 GB RAM, 750 MB przestrzeni dyskowej, napęd DVD
 • Mac: Mac OS X 10.6.7 lub późniejszy, Mac OS X 10.7, minimum 1 GB RAM, 750 MB przestrzeni dyskowej, napęd DVD

Rekomendowane wymagania dla biblioteki Brzmień Sibelius 7

 • Windows: procesor Intel Core 2 Duo (lub odpowiednik), bądź lepszy, minimalnie 4GB fizycznego RAM, 40 GB przestrzeni dyskowej (rekomendowany dysk o prędkości 7200 rpm, lub szybszy, preferowany SSD), karta dźwiękowa kompatybilna z ASIO
 • Mac: procesor Intel Core 2 Duo (lub odpowiednik), bądź lepszy, minimalnie 4GB fizycznego RAM, 40 GB przestrzeni dyskowej (rekomendowany dysk o prędkości 7200 rpm, lub szybszy, preferowany SSD)

*Możesz używać Brzmień Sibelius 7 w sytuacji gdy Twój komputer nie spełnia wymagań rekomendowanych, ale może zdarzyć się sytuacja, że nie będziesz mógł stosować tylu brzmień jednocześnie, i brzmienia będą się dłużej ładować.

Używanie zewnętrznych urządzeń odtwarzania MIDI z Sibelius 7

Jeśli posiadasz zewnętrzne urządzenie odtwarzania MIDI, które chciałbyś wykorzystać razem z Sibelius 7, sprawdź czy jest dostępny kompatybilny zestaw brzmień. Lista poniżej:

Urządzenia MIDI

 • General MIDI
 • General MIDI 2
 • Roland JV-1080
 • Roland JV-1080 z rozszerzeniem Orchestral 1
 • Roland SC-88
 • Roland SC-88 Pro
 • Roland SC-8820
 • Yamaha XG

Wirtualne instrumenty

 • Garritan Concert & Marching Band
 • Garritan Gofriller Cello
 • Garritan Jazz & Big Band
 • Garritan Jazz & Big Band 3
 • Garritan Personal Orchestra
 • Garritan Personal Orchestra 4
 • Garritan Stradivari Violin (Sibelius 5 tylko)
 • Jeux
 • Sibelius Sounds Choral
 • Sibelius Sounds Essentials
 • Sibelius Sounds Gold (poprzednio Kontakt Player Gold)
 • Sibelius Sounds Rocki Pop Collection
 • Sibelius Sounds World Music
 • Sibelius 7 Sounds (Sibelius 7 tylko)
 • Synful Orchestra
 • Terratec AX-50
 • Tapspace Virtual Drumline
 • Vienna Symphonic Library Special Edition
 • Vienna Symphonic Library Special Edition PLUS
 • XSample Chamber Ensemble

Zestawy brzmień dla innych urządzeń
Zestawy brzmień dla innych urządzeń mogą być dostępne do ściągnięcia ze strony Sibelius.

Licencje sieciowe Sibelius 7

Informacje techniczne
Licencje sieciowe Sibelius operują na modelu serwera-klienta. Oprogramowanie Sibelius jest instalowane na dyskach wszystkich stacji klientów, i osobny program Licence Server jest instalowany na jednym wybranym komputerze w sieci, który funkcjonuje jako serwer. Aplikacja Licence Server jest dostarczana razem z kopią Sibelius 7, i pozwala określonej liczbie licencjonowanych użytkowników w sieci na pracę na aplikacji w tym samym czasie. W połączeniu z opcją Sibelius Classroom Control, aplikacja Licence Server pozwala użytkownikom w sieci na wysyłanie do siebie wiadomości, przesyłanie plików, oraz zamykanie dokumentów z poziomu serwera.
Wymagania
Sibelius wymaga sieci korzystającej z protokołów TCP/IP oraz UDP (sieć użytkownika może używać też innych protokołów, ale dwa wymienione są konieczne by aplikacja Licence Server mogła komunikować się z komputerami – klientami).
Aplikacja Licence Server i Licence Server Control Panel pracują w środowisku Windows Server 2008, Windows Vista 32-bit, Windows 7 32-bit, lub 64-bit, Mac OS X 10.6.7, Mac OS X 10.7, lub późniejszym. Będzie także działać na wirtualnym serwerze pod VMWare pracującym na kwalifikowanym systemie operacyjnym, jak wymieniono powyżej.
 

Support

Sibelius 7 współpracuje ze wszystkimi aplikacjami audio obsługującymi ReWire.